Triomf over tuberculose – een reis door de geschiedenis en behandeling van tuberculose

Tuberculose (tbc) is al eeuwenlang een groot probleem voor de volksgezondheid en het blijft een groot mondiaal probleem. In dit verhaal zullen we de geschiedenis van tbc, de ontwikkeling van tbc-remedies en de huidige stand van de tbc-behandeling verkennen.

De geschiedenis van tbc

Tbc bestaat al duizenden jaren en is door de geschiedenis heen een belangrijke doodsoorzaak geweest. Pas in de 19e eeuw werd tbc erkend als een aparte ziekte. Gedurende deze tijd werden sanatoria ontwikkeld als een manier om tbc-patiënten te isoleren van de algemene bevolking. In de jaren 1900 zorgde de ontwikkeling van antibiotica voor een revolutie in de behandeling van tuberculose.

De ontwikkeling van tbc-remedies

Het eerste antibioticum dat werd gebruikt om tuberculose te behandelen, was streptomycine, dat in de jaren veertig op de markt werd gebracht. Streptomycine was zeer effectief bij de behandeling van tuberculose, maar toen de bacterie resistent werd tegen het medicijn, werden er andere antibiotica ontwikkeld. Tegenwoordig wordt een combinatie van antibiotica gebruikt om tuberculose te behandelen, waaronder isoniazide, rifampicine en pyrazinamide. Deze medicijnen moeten enkele maanden worden ingenomen om effectief te zijn.

De huidige stand van de behandeling van tbc

Tbc blijft een groot mondiaal probleem, vooral in ontwikkelingslanden waar de middelen voor de behandeling van tbc beperkt zijn. De behandeling van tbc is de afgelopen jaren echter aanzienlijk verbeterd. In 2018 lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een nieuwe wereldwijde tbc-strategie, die tot doel heeft het aantal tbc-doden tegen 2030 met 90% en het aantal nieuwe gevallen met 80% te verminderen.

Daarnaast wordt er voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe tbc-remedies. Onderzoekers bestuderen de genetica van tbc om nieuwe doelwitten voor antibiotica te identificeren. Er zijn ook inspanningen om nieuwe vaccins voor tbc te ontwikkelen. In 2019 werd een nieuw tbc-vaccin goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau, dat momenteel in klinische onderzoeken wordt getest.

Het stigma van tuberculose overwinnen

Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt in de behandeling van tbc, heerst er nog steeds een stigma rond de ziekte. Dit stigma kan het voor mensen moeilijk maken om een behandeling te zoeken en kan leiden tot verdere verspreiding van de ziekte. Het is belangrijk om mensen voor te lichten over tbc en om het stigma rond de ziekte te doorbreken.

Tbc is al eeuwenlang een groot probleem voor de volksgezondheid, maar er is aanzienlijke vooruitgang geboekt in de behandeling van tbc. De geschiedenis van tuberculose is een bewijs van de vooruitgang die is geboekt in de behandeling van tuberculose. De huidige stand van de tbc-behandeling is gericht op een combinatie van antibiotica, maar de toekomst van de tbc-behandeling is veelbelovend in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en vaccins. Het is belangrijk om inspanningen te blijven leveren om de verspreiding van tbc tegen te gaan en het stigma rond de ziekte te doorbreken. Met voortdurend onderzoek en onderwijs kan tbc effectief worden behandeld en onder controle worden gehouden.